Skötsel av septiktank

Det finns många sätt som används för att säkerställa en korrekt hand om din septiktank. Några av dessa inkluderar: • Att hålla noggranna register över alla reparationer och underhåll • Efter att ha septiktanken pumpas ut regelbundet • Med jämna mellanrum gör enkla underhållsåtgärder • Att hålla koll på vattenförbrukningen för att säkerställa att området […]

See More